GVORechten logo

Wat zijn GvO's?

Garanties van Oorsprong (GvO's), zijn energiecertificaten die zijn gedefinieerd door de Europese Unie. Een GvO certificeert dat energie op een hernieuwbare manier is opgewekt. Deze certificaten worden uitgegeven voor elk megawattuur (MWh) elektriciteit of elk equivalent volume gas dat is geproduceerd uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, biomassa of waterkracht.

GvO's dienen als een mechanisme om de hernieuwbare energieopwekking en -verbruik binnen de Europese Unie te volgen en te verifiëren. Ze worden toegekend aan producenten van hernieuwbare energie en kunnen afzonderlijk van de energie zelf worden verhandeld. Ze spelen een cruciale rol in het bevorderen van de productie en consumptie van hernieuwbare energie door transparantie en verantwoordingsplicht in energiemarkten te bieden.

In veel landen worden GvO's ook gebruikt om te voldoen aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie en verplichtingen die zijn vastgesteld door overheden of regelgevende instanties. Door GvO's te verhandelen, kunnen producenten van hernieuwbare energie de milieubaten van hun energieproductie verzilveren, terwijl energieverbruikers hun inzet voor het gebruik van hernieuwbare energie kunnen aantonen.

Elke GvO is geregistreerd bij een lid van de Europese Associatie van Uitgevende Instanties. In Nederland is deze organisatie VertiCer B.V.

Groen gas

Op dit moment kunnen alleen GvO's voor groen gas worden verkocht op GVORechten.nl. In de toekomst ondersteunen we mogelijk ook andere soorten GvO's.